Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Deelgarage (uitleendienst werkgereedschap)

Wat wil je bereiken met het project?

De bedoeling van de uitleendienst KRTG is dat je allerhande gereedschap voor in je huis of tuin kan ontlenen. Veel bewoners uit de buurt hebben meestal de plaats of middelen niet om werkmateriaal bij zich te houden. Voorbeelden zijn een cirkelzaag, boormachine, hoge ladder, kruiwagen, spade, hakselaar, etc.

Bedoeling van het project :

  • Het versterken van sociale- ecologische cohesie en interactie via ontlening en workshops alsook de vrijwilligers die het project meehelpen dragen.
  • Het voorkomen van overconsumptie. (op kleine schaal uiteraard)
  • Het bestrijden van armoede.
  • Mensen verbinden om samen te groeien naar een gedeelde maatschappelijke droom.

Wie zal het project uitvoeren?

Vzw Inval 

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Particulier en verenigingen.  Zo kunnen vb. tenten, tafels en stoelen, podium,… opgenomen worden in het assortiment.

Waar gaat het project door?

Garage of ruimte in Krottegem. Afhankelijk van de mogelijkheden.

Wat wil je precies doen?

In de wijk zal een garage of ruimte worden gehuurd. 

Materialen worden aangekocht alsook na bevraging in bruikleen genomen van de buurtbewoners.(voorbeeld hoge ladder die toch maar in de weg staat.)

Bedrijven worden aangesproken voor het doneren van werkgereedschap.

Alle materialen worden grondig gecontroleerd door de materiaalmeester vooraleer ze ontleend kunnen worden.

De leden (ontleners) betalen jaarlijks een klein bedrag zodat we de werkgereedschappen kunnen onderhouden.  Er zal rekening gehouden worden met een sociaal tarief. (Ism stad RSL)  Deeleconomie zoals vb Lets kunnen uiteraard ook en moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

De buurtbewoner schrijft zich in en keurt de gebruiksvoorwaarden goed.

1x per maand zal er een workschop “materiaal kennis en reparatie” door de materiaalmeester(s) georganiseerd worden.  Deze activiteit is uiteraard gratis.

Een technische (gepensioneerde?) materiaalmeester uit de buurt zal worden aangetrokken om tegen een kleine vergoeding de in en uitgaande materialen te controleren en indien nodig te repareren.

Op 2 tijdstippen in de week vb van 16.00 uur tot 19.00 uur kunnen bewoners uit de buurt na reservatie hun materialen afhalen of terug binnenbrengen. (in overleg met de buurt)

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Met dit project hoop Inval bij te dragen aan een socialer Roeselare (Krottegem?) waar iedereen kan beschikken over het nodige gereedschap zonder hiervoor grote investeringen te moeten doen en de mensen kritisch laten nadenken over het privébezit van gereedschap die zelden gebruikt wordt.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

Zie eerder.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

/

Welke kosten zie je?

  • Ontwerp website+app (1000 euro) Na ontwerp deze ook trachten te vermarkten aan andere initiatieven.
  • Huur ruimte/garage/ container (1000 euro/jaar) / elektriciteit 200/ jaar
  • Flyers, drukwerk,…. (500 euro opstart)
  • Materiaalmeester (600 euro/jaar)
  • Aankoop materiaal rekken, + uitleenmateriaal : (3000 euro)
  • Diverse opstartkosten (500)

Met een opstartbudget van 6000 euro kan het project van start gaan.  De jaarlijkse kosten