Het concept

#oltegoare

We blikken terug op een zwaar jaar voor de economie, het (mentale) welzijn en de vrije bewegingsruimte, maar we kijken vooral vooruit. Nog maar eens is duidelijk geworden hoe waardevol buurtinitiatieven zijn.
We hebben als Stad de ambitie uitgesproken om sterk in te zetten op een versterkte band tussen burgers en het stadsbestuur. We willen alle Roeselarenaars rechtstreeks betrekken en voeren daarom wijkprogramma's in waaraan elke burger die dat wenst een steentje kan bijdragen. 

Burgerbegroting Krachtgebied Groenpark-Meiboom

Voor ons eerste project zetten we in op de wijdere omgeving van Groenpark, een wijk met een rijke geschiedenis van buurtparticipatie. Voor de gelegenheid hebben we deze afbakening omgedoopt tot Krachtgebied Groenpark-Meiboom. In dit gebied rollen we de komende maanden een burgerbegroting uit.

Dat wil zeggen dat jij als buurtbewoner mag beslissen over de besteding van een deel van het stedelijk budget - concreet maken we hiervoor een budget van 100.000 euro vrij. Je krijgt de kans om voor dit budget projecten of ideeën voor te stellen die jij belangrijk vindt, want als buurtbewoner ken jij de lokale noden het best.

Het concept van een burgerbegroting is eenvoudig: je dient samen met je buren of andere sympathisanten een project in dat je wil realiseren. Als jouw projectvoorstel voldoet aan een aantal spelregels, wordt het samen met alle andere ideeën voorgesteld aan de buurt. Daarna kunnen alle inwoners van het Krachtgebied stemmen op de projecten van hun voorkeur. De projecten met de meeste stemmen worden in 2022 uitgevoerd, met ondersteuning van de Stad waar nodig.

Kaartje Krachtgebied

 De burgerbegroting wil een stimulans zijn om je buurt eens op een andere manier te bekijken.

  • Zijn er verbeteringen mogelijk?
  • Kunnen bepaalde hoekjes verfraaid worden of anders worden ingevuld?
  • Zijn er manieren om het leven in de wijk nog aangenamer te maken?
  • Kunnen bepaalde sociale of culturele initiatieven een boost geven?

Inspiratie 

Op deze pagina vind je verschillende projectideeën die je eventueel via de burgerbegroting kan realiseren. Deze lijst is niet beperkend en is geen menukaart waaruit je moet kiezen, maar illustreert wel welke soort projecten of thema’s mogelijk zijn. Benieuwd wat je kan doen met €100.000? Doe dan hier de test.

Laat je inspiratie de vrije loop, spreek en overtuig je buren en dien een voorstel in.

We kijken uit naar jullie creatieve voorstellen!