Projecten Groenpark-Meiboom

De resultaten van de Burgerbegroting in Krachtgebied Groenpark-Meiboom zijn gekend! Bekijk hieronder de elf projecten die in de loop van 2022-2023 worden uitgevoerd.

Openluchtcinema voor jong & oud (€2.500)

Jong en oud in de wijk samenbrengen door een openluchtcinema te organiseren met een hapje en een drankje.

Uitvoerder: Chiro Romejo

Planten van Toekomstbomen (€5.000)

Meer groen in je wijk heeft alleen maar voordelen - van meer biodiversiteit, minder luchtvervuiling, gedempte geluidshinder tot verkoeling in de zomer.

Wil jij meer groen in de omliggende straten en pleinen? Dan kan deze algemene pot van €5.000 gebruikt worden om toekomstbomen te planten doorheen het Krachtgebied. De locaties worden bepaald na de stemming in overleg met de buurtbewoners.

Uitvoerder: Stad Roeselare

HARTAANVAL? Uw buur is onderweg! (€750)

Elk jaar zouden vele levens kunnen gered worden als snel de levensreddende handelingen werden uitgevoerd door een opgeleid persoon. Helaas is maar een beperkt percentage van de bevolking opgeleid om eerste zorgen toe te dienen. Met het project geven we iedere bewoner van het Krachtgebied Groenpark-Meiboom de kans om gratis een eerstehulpcursus te volgen. Een slachtoffer dat geen hulp krijgt binnen de eerste 6 minuten na een hartaanval, loopt onomkeerbare hersenschade op en heeft slechts een kleine kans op overleven. De hulpdiensten doen er meestal 8 minuten over om ter plaatse te komen, de eerste hulp moet dus komen van omstanders.HARTAANVAL? Uw buur is onderweg, heeft als grote doel de inwoners van het krachtgebied aan te leren hoe een hart te herstarten bij een (buur) slachtoffer van een hartstilstand en hoe de zeer lage overlevingskansen na een hartstilstand te verhogen.

Uitvoerder: Wijkcomité Meiboom

Avontuurlijk wildspelen in het Krachtgebied (€15.000)

Dit project wil kinderen stimuleren om buiten te spelen. Omdat buiten spelen elk kind ten goede komt op veel manieren. Enkele stukjes groen in het Krachtgebied zouden de ideale speelruimte kunnen vormen voor kinderen en hun ouders. Deze groenzones kunnen omgetoverd worden tot speelterreinen en dan kunnen we op zoek gaan naar echte ‘wildebrassen’. Kinderen en hun ouders kunnen via diverse speelnamiddagen hun eigen kampen en speeltuigen bouwen. De ideale vrijetijdsbesteding voor de kinderen van het Krachtgebied tijdens de vakantieperiodes!

Uitvoerder: Stad Roeselare

Plukgeluk Groenpark (€8.000)

Gratis fruit, kruiden en bloemen plukken in Groenpark, hoe cool is dat? Dat kan dus gewoon in "Plukgeluk Groenpark". Heb je zin om naar buiten te gaan, wat leuks en creatiefs te doen? Je weer even kind te voelen? Of juist met je kind te doen? Pluk je eigen fruit, kruiden en bloemen in “Plukgeluk Groenpark”. Het zijn de wijkbewoners zelf die de grond netjes houden, zwerfvuil opruimen, struiken planten en bloemen zaaien. De buurt staat in voor het onderhoud, de stad neemt drie keer per jaar het snoeiwerk op zich. In “Plukgeluk Groenpark” komt ook een bijenhotel, er worden kruiden gekweekt en we hebben ook bomen, bloemen- en fruitbakken. Een kunstwerk maakt het geheel af. We hopen nu al dat mensen er 's avonds verzamelen om de planten water te geven, wat te wieden of samen een apero te drinken. Voor kinderen uit de buurt komt er een speciale plantenbak beschikbaar waarbij een plukcoach komt helpen om plukfruit te kweken.

Uitvoerder: Stad Roeselare

Nieuw en biodivers groen in woonerf Olmenstraat - Lindenstraat – Notelaarstraat (€30.000)

De aanwezige bloembakken in de Olmenstraat, Lindestraat en Notelaarstraat opnieuw aanplanten zodat de bloembakken gevuld worden met planten/struiken/boompjes die insecten aantrekken, die bevorderend zijn voor de biodiversiteit of die een meerwaarde betekenen voor de mens, bv. bessenstruiken. Daarnaast rekening houden met onderhoudsvriendelijkheid van de planten. Wordt gecombineerd met een grondige opwaardering en restauratie van de bloembakken.

Uitvoerder: Stad Roeselare

Vergroening en sociale ontmoetingsplaats in de Bunderstraat (€6.250)

Het patroon van bomen op het groen plein in de Bunderstraat vervolledigen door 1 extra kastanjeboom te plaatsen. Ter hoogte van de parking één boom vervangen die 2 jaar geleden dood gegaan is. Voorzien van een groenaanplant in patroon en het plaatsen van twee picknickbanken en een zitbank.

Budget verklaring: aanplanten van 2 volwassen bomen: €2.000, groenaanplant in patroon: €3.500, plaatsen van twee picknickbanken en een zitbank: €750

Uitvoerder: Stad Roeselare

Een vlot, veilig & mobiel Krachtgebied (€30.000)

Heel wat inwoners van het Krachtgebied hebben tijdens de eerste fase van de burgerbegroting projectvoorstellen ingediend die met mobiliteit te maken hebben: invoeren van een zone 30, circulatiewijzigingen, voorrangswijzigingen, snelheidsremmende maatregelen, tegengaan van sluipverkeer…

In het project 'een vlot, veilig en mobiel Krachtgebied' gaat een verkeerskundige met deze vragen aan de slag. Deze expert stelt in de loop van 2022 samen met alle inwoners uit het Krachtgebied een actieplan op met te nemen maatregelen en ingrepen. Er worden participatiemomenten georganiseerd waarbij iedere geïnteresseerde inwoner kan deelnemen en er worden verkeerstellingen gehouden om knelpunten en oplossingen beter in kaart te brengen.

Budget verklaring: Inbegrepen in dit budget: de loonkost van een halftijdse  circulatiemanager, het uitvoeren van tellingen, het organiseren van participatiemomenten en kosten voor communicatie en drukwerk.

Uitvoerder: Stad Roeselare

Heb je even voor mij? (€350)

Onderlinge hulp in het Krachtgebied Groenpark-Meiboom lijkt zo simpel, de een heeft iets nodig: een vuilniszak buiten zetten, planten water geven, een brood meebrengen of een klein babbeltje en voor de andere is het een kleine moeite om daarin te voorzien. Maar wij zijn van een generatie waarbij het niet vanzelfsprekend is dat je iemand anders om hulp vraagt. En toch is het heel prettig als er iemand in de buurt is die even een boodschap doet als je het zelf niet meer kan, zonder familie of vrienden lastig te moeten vallen. Door heel eenvoudig het kaartje 'Heb je even voor mij?' voor het raam te plaatsen maak je jouw buren duidelijk dat je wil dat er aangebeld wordt. Dat kan zijn om een lamp te vervangen, een vraag te stellen, wat op te halen bij de apotheker... samengevat om een handje toe te steken.

Uitvoerder: Wijkcomité Meiboom

De Groenparkbieb (€800)

Hoeveel boeken hebben we niet in huis die we nooit meer zullen herlezen? Deze willen de Groenparkers delen met buren in het krachtgebied, maar ook met onbekenden! Met onze “Groenparkbieb” geven we onze boeken een tweede leven. Er is nog geen openbare boekenkast bij ons in de buurt. Daarom starten we er zelf eentje! Het idee is simpel: iedereen kan boeken lenen én boeken terugzetten in de kast. Het motto: Take a book, leave a book. Een kunstenaar steekt het boekenruilkastje in een mooi jasje.

Uitvoerder: Wijkcomité Groenpark

Boekenruilkastje Meiboomwijk (€800)

Het plaatsen van een openbaar boekenruilkastje in de Meiboomwijk, zodat gelezen boeken een tweede leven krijgen. De locatie wordt samen met de buurtbewoners bepaald na de stemming.

Uitvoerder: Wijkcomité Meiboom