Stap 4: Projecten uitwerken

Oktober - december 2021

Na de stemronde werken de indieners hun projectvoorstel volledig uit, met ondersteuning van en in dialoog met de Stad. We maken ook afspraken over het vooropgestelde projectresultaat, de rollen en taakverdeling tussen indiener(s) en de Stad, de timing, de betaling, de rapportering en de communicatie.