Stap 5: Projecten uitvoeren

Vanaf 1 januari 2022

Jullie hebben een mooi idee bedacht dat tijdens de stemmingsfase duidelijk ook door de buurt werd gesmaakt. De uitgewerkte projecten worden in 2022 uitgevoerd. Op de website zul je regelmatig updates vinden over de verschillende projecten die in uitvoering zijn.

Na realisatie van alle projecten blikken we terug en organiseren we een feestelijk slot!