Inspiratieprojecten

Veilige buurt

Beschrijf je bijdrage

Om het veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale cohesie te versterken en de verspreiding van nuttige preventietips te bevorderen kan je ervoor opteren om in je buurt een Buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten. Een BIN is een partnerschap tussen de politie, de burgers en de lokale overheid om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een wijk te verbeteren.