Inspiratieprojecten

Meer groen

Beschrijf je bijdrage

Meer groen in je buurt heeft alleen maar voordelen van meer biodiversiteit, minder luchtvervuiling, gedempte geluidshinder tot verkoeling in de zomer. Wil jij meer inzetten op groen in de omliggende straten en pleinen? Dan kan je samen met je buren ervoor opteren om meer bomen, bloementorens, plantenbakken en bloemenweides te plaatsen en deze bijvoorbeeld met gedeeld materiaal te onderhouden. Meer groen in je buurt geeft bovendien een boost aan je (mentale) gezondheid en de samenhang van de buurt.