Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Proper naar school

Wat wil je bereiken met het project?

Een buurt zonder sluikstorten, kindjes naar school zonder hondenpoep aan de schoenen

Wie zal het project uitvoeren?

Stad Roeselare?

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

?

Waar gaat het project door?

Paadje tussen korenbloemstraat en vierwegstraat

Wat wil je precies doen?

Vooral een vuilbak plaatsen in het paadje zodat mensen hun vuilnis en hondenpoep daarin kunnen gooien.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Dagelijks gaan daar veel kindjes te voet naar school en naar huis. Ik vind het een fout signaal als daar telkens lege blikken bier liggen. Ook is het paadje zeer smal en in 2 richtingen gebruikt. Als een fietser passeert kan je als voetganger niet anders dan aan de kant staan in de aarde, waar ook vaak hondenpoep ligt.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

?

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

?

Welke kosten zie je?

?