Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Tenten voor de wijkverenigingen

Wat wil je bereiken met het project?

Dat alle organisaties van Krottegem tenten kunnen gebruiken van ons wijkcomité.

Wie zal het project uitvoeren?

Wijkcomité de flandriens.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Wij werken met alle medewerkers van de wijk samen!

Waar gaat het project door?

Flandriastraat

Wat wil je precies doen?

We willen 4 stevige plooitenten aankopen die we met andere wijken en initiatieven van Krottegem delen.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Wijken hebben de mogelijkheid om materiaal te gebruiken zonder het zelf te moeten aankopen. Dit scheelt in hun budget.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

Tenten aankopen.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

We vragen een waarborg voor eventuele schade.

Welke kosten zie je?

1050-4200 euro