Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Gesloten voetbal, basket- of handbal plein

Wat wil je bereiken met het project?

De kinderen meer buiten laten spelen en elkaar terug laten kennen.

Wie zal het project uitvoeren?

Er is een wijkcomité in de buurt van het speelplein aan de Pater pirestraat, het Broeder Adolf Straatcomité. Misschien eens overleggen?

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Nog niet over nagedacht

Waar gaat het project door?

Speelplein Pater Pirestraat - Pater Damiaanstraat

Wat wil je precies doen?

Een permanenten voetbalgoal, misschien in combinatie met andere sporten. Bijvoorbeeld basketbal, handbal.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Ja, het is voor iedereen toegangelijk. Ik wil mensen en jongeren verbinden en opnieuw laten samen spelen.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

  1. Aankoop van materiaal
  2. Plaatsing van materiaal

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

lawaaihinder voor de buurt, er staan enkele huizen achter het plein. Om hinder te vermijden kunnen we werken met een uurregeling. Er kan maar gesport worden tussen 10u tot 20u.

Welke kosten zie je?

Ik denk dat dit een iets duurder project is.