Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Behoud en continuïteit van Kippegem

Wat wil je bereiken met het project?

Kippegem laten verder groeien in zijn doel om mens en dier samen te brengen. Een extra rustpunt vormen voor gezinnen...

Wie zal het project uitvoeren?

Vrijwilligers van Krottegem

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

 • Vrijwilligers van Krottegem
 • Dichte buurt
 • Lagere school
 • Groendienst van stad Roeselare
 • Tuinaanlegger bijvoorbeeld Jasper Dejonckheere Tuinontwerp
 • planten uit bijvoorbeeld keuzelijst geveltuintjes Krottegem van Dieter Willems

Waar gaat het project door?

Hoek tegenover O.L.V.-markt

Wat wil je precies doen?

Verder een beter aanleggen van kippegem.

 • Extra groen en beter aanleggen (hogere en lager, misschien in zones voor: kippen, samenkomen, lezen, spelen...)
 • Samenwerken met lagere school/scholen buitenkans
 • Uitleen boekenkast plaatsen
 • Beter aanleggen van de omheining
 • Opslagruimte voor de voeding van kippen
 • Nieuwe hokjes/schuilplekken voor de kippen

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

 • Genieten van de rust in een groene zone/plaats waar je kinderen kunnen spelen.
 • Samenkomen aan de zitbanken.
 • Lezen uit de uitleenboekenkast.
 • Genieten van meer groen.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

 • Aanspreken scholen
 • Aanspreken 'schrijnwerker'
 • Aanspreken Tuinaanlegger
 • Oproep leesboeken om kast te vullen
 • Hulp in aanleg en keuze planten

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Behoud van locatie bij verkoop site Damman Croes. Integratie in O.L.V.-markt? Sommige buren vinden het soms een minder 'propere' hoek. Op deze manier willen we dit verder aanpakken.Beplante

Welke kosten zie je?

 • Aankoop beplanting
 • Facturatie tuinaannemer
 • Facturatie schrijnwerker
 • Facturatie aanleg zones
 • Schrijnwerk
 • Onderhoud speelplein