Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Flowers and greet, but keep it nice and clean

Wat wil je bereiken met het project?

Meer groen, biodiversiteit, maar vooral kleur en vrolijkheid in het straatbeeld brengen.

Wie zal het project uitvoeren?

Dit kan aangepland worden door stadsmadewerkers, maar ook door mensen uit de buurt of bijvoorbeeld het wijkcomité.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

De stadsdiensten maaien het gras en onderhouden de bomen. De bloembollen groeien van februari tot mei. Er moet dan niet gemaaid worden (handige besparing). Bloembollen moeten maar 1x aangeplant worden en vragen geen onderhoud.

Waar gaat het project door?

Batavialaan. Inplanting rond de bomen en inplanting tussen de struiken.

Wat wil je precies doen?

Genieten van de bloemen en bijtjes en de heerlijke geur.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Dit is voor iedereen toegankelijk. De batavialaan wordt op die manier nog mooier, een echte sprookjesbuurt waar passanten kunnen genieten.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

Bloembollen aankopen en bloembollen planten.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Ik zie geen obstakels. Het is mooi, educatief en goedkoop. De bloembollen gaan jaren mee en is goed voor de biodiversiteit. Het vraagt geen onderhoud.

Welke kosten zie je?

50 bloembollen kosten €7 in de Floralux.