Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Krottegem in Beeld

Wat wil je bereiken met het project?

Krottegem op een positieve manier in beeld brengen. "In Beeld" mag je zowel letterlijk als figuurlijk interpreteren

Wie zal het project uitvoeren?

Barlaban ism Stuyfplek Barlaban

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Stuyfplek Barlaban , alle burgers die zich geroepen voelen met de fotografen en geschiedkundigen voorop. Alle andere organisaties die aanvullend het project kunnen onderbiouwen zijn welkom

Waar gaat het project door?

Krottegem in zijn totaliteit

Wat wil je precies doen?

Fotografiewedstrijd met als doel 150 belden te printen 100 x 100 cm om dan een locatiestocht te doen waar de beelden te zien zijn. Al dan niet met een permanent of reizende karakter

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Verengen van de buurt, samenhorigheid realiseren en bezoekers naar de buurt brengen van binnen en buiten Roeselare

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

Budget vrijmaken Fotografen samen brengen burgers op de hoogte brengen foto's nemen foto's printen, afspreken met potentiële locatie-eigenaren. Tentoonstelling op poeten zetten Publi voeren voor de tentoonstelling. Tentoonstelling in goede banen leiden

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

mits goede coördinatie kan er weinig mis lopen.

Welke kosten zie je?

Enerzijds fotografen-vergoeding, anderszijds prints en coördinatie van het project (mansuren). Lokale fotografen = vrijwilligersvergoeding (35 x 20) : 700 euro Prints = 200 euro per print x 150: 30.000 euro Coördinatie algemeen : 5000 euro (8 uur per week gedurende 4 maanden) Begeleiding door professionele fotograaf (workshops en bijscholingen) : 2500 euro RAMING: 39.000 euro. - 40.000 euro