Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Ontmoeting plein Vijverstraat-Baliestraat 

Wat wil je bereiken met het project?

Ontmoeting tussen de buurtbewoners stimuleren door het plaatsen van banken. 

Wie zal het project uitvoeren?

De Stad

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Wijkcomité kan instaan voor advies rond de locatie, maar ook voor onderhoud of een oogje in het zeil te houden. 

Waar gaat het project door?

Plein Vijverstraat-Baliestraat 

Wat wil je precies doen?

Plaatsen van moduliare banken, babbelbanken of het zitbanken in een cirke. 

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Jong en oud samen krijgen (rustplaats voor ouderen). 

Ontmoeting stimuleren. 

 Plek voor de kinderen van de school. 

 

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Banken kiezen afhankelijk van het budget. 

- Plaatsen van banken. 

- Gebruik in de gaten houden 

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Aantal knotwilgen zouden beschadigd/dood zijn. Dit moet bekeken worden. 

Indien modulaire banken, dan opletten dat de banken niet verdwijnen. Het wijkcomité kan hier misschien een rol in spelen. 

Welke kosten zie je?

Aankoop van de banken. (Burgerbegroting Groenpark-Meiboom babbelbank = 4.500 euro)