Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Crossparcours voor kinderen 

Wat wil je bereiken met het project?

Een bestaand parcour, waar vroeger elektrische wagentjes op reden, openstellen voor kinderen om te fietsen, te gocarten of verkeersregels te leren. 

Wie zal het project uitvoeren?

Het openstellen van de site door de stad. Het onderhouden kan eventueel door wijkbewoners. Iskate kan hier ook een rol in opnemen. 

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Kunnen omliggende buurtbewoners een rol spelen? 

Iskate wil hier ook ondersteunen waar nodig. 

Stad: openstellen van de site, in orde zetten van het parcour en eventueel het bestaande groen proper zetten. 

Waar gaat het project door?

Op het oude crossparcour van elekrische wagentjes. Kan er een toegang voorzien worden vanaf het fietspad langs de spoorweg? 

Wat wil je precies doen?

Openen van het crossparcour als speelruimte voor gocarts, om te leren fiesen, om het verkeer te leren.... In de toekomst misschien ook pumptracks voorzien. 

 

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

- Ruimte geven aan kleine kinderen en fietsers die nu geen ruimte hebben op TRAX 

- Optimaal gebruik van bestaande en leegstaande sites  

- extra groen 

 

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Eerst nagaan wie eigenaar is van de grond en of dit open gesteld kan worden voor iedereen. 

- Na akkoord, het crossparcour gebruiksvriendelijk maken 

- Openstallen van het parcour 

- Eventueel een werking aan koppelen

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- Het mag geen verlaten site worden dus er moet aandacht zijn voor onderhoud 

- Aandachtig voor overlast voor de buurtbewoners - Hierop anticiperen door dit samen met de buurtbewoners te creëren. 

Welke kosten zie je?

- Kost voor het openenstellen van de site (hekkens wegplaatsen of nieuwe plaatsen) 

- Kost om het parcour terug gebruiksvriendelijk te zetten (indien nodig) 

- Kost voor groen? 

Bijlagen

Knipsel.PNG