Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Bijenlint Krottegem 

Wat wil je bereiken met het project?

Bijenlint voorzien doorheen de wijk op de bestaande groenvlaktes. 

Wie zal het project uitvoeren?

Ik wil het project mee helpen trekken in samenwerking met een aantal partners (zie hieronder). 

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Natuurpunt weet wat goeie bloemenmengsels zijn om uit te strooien en hebben expertise rond bijen en insecten en de juiste beplanting. 

Wijkcomités kunnen misschien mee helpen om het project uit te rollen. 

Ook geïnteresseerde buurtbewoners kunnen een rol opnemen. 

Waar gaat het project door?

Op de bestaande groenzones in heel Krottegem. 

Wat wil je precies doen?

De bestaande groenzones voorzien van bloemen om zo een meer biodiverse wijk te creëren. De locaties kunnen samen met buurtbewoners bepaald worden. 

De aanplant van de bloemen kan op een gezamenlijke dag samen met de buurtbewoners georganiseerd worden waarbij ook workshops kunnen voorzien worden (vb. bijenkastje maken). 

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

- Meer bijen en biodiversiteit

- Bewustwording stimuleren 

- Bloemenmengsels zo opstellen dat er van maart tot oktober verschillende bloemen groeien (bloemen met verschillende bloeitijden)

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Eerst locaties gaan bepalen: samen met buurtbewoners en experten op zoek gaan naar geschikte grond 

- Afstemming met vb. Natuurpunt voor de organisatie van workshops (vb. bijenkast)

- Aankoop van bloemenmengsels 

- Organisaite van een gezamenlijke aantplant in de buurt met workshops en buurtdrink 

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- Wie zal het onderhoud voorzien? Kan de buurt hierin een rol spelen? Er moet in fases gemaaid worden. 

- Aandachtig zijn voor plaatsen waar er veel gespeeld wordt  

Welke kosten zie je?

- Kostprijs aankoop van bloemenmengsels (vb. Kruidhoek in Nederland of Ecoflora)+ grond voorbereiden 

- Communicatiemateriaal om de hele buurt uit te nodigen 

- Begeleiding van de workshops