Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Verbindende picknickbank

Wat wil je bereiken met het project?

De verbinding stimuleren binnen de buurt. Zelfde concept als de gevelsbankjes/babbelbankjes maar dan een picknicktafel.

Wie zal het project uitvoeren?

Vanuit Pas Par Toe willen we onze voortuin en plaats onder de Notelaar hiervoor ter beschikking stellen.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

We willen het project organisch laten groeien met de buurt. De picknicktafel zal voor iedereen ter beschikking zijn, hierdoor kan iedereen er iets rond organiseren.

Waar gaat het project door?

We willen onze voortuin (kalkenstraat 14) hiervoor ter beschikking stellen, maar dit concept kan gerust ook op andere plaatsen uitgevoerd worden.

Wat wil je precies doen?

We willen graag de buurt samenbrengen door een inclusieve picknicktafel te voorzien onder de Notelaar.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Verbinding binnen de buurt is zeker een grote meerwaarde! Aangezien we binnen onze werking, ook werken met minder mobiele mensen willen we een inclusieve picknicktafel waar ook plaats is voor een rolstoel/minder mobiele mensen.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- aankopen picknicktafel - installatie picknicktafel - maken van een toegankelijk pad naar de picknicktafel

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- schade aan tafel - Vuilnis die achterblijft

Welke kosten zie je?

- aankoop picknicktafel: raming 2899 euro https://www.sportenspel.be/nl/webshop/playparc-zitgroep-s4098 - installatie tafel - aanleg pad