Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Glashart(d)voor Krottegem!

Wat wil je bereiken met het project?

Glashart(d) zorgt dat iedere bewoner van krottegem een gegarrandeerde kans op een gesprek heeft. Dit tegen eenzaamheid en voor samenhorigheid

Wie zal het project uitvoeren?

Stuyfplek Barlaban neemt de organisatie op zich. De uitvoering gebeurt door bestuyvers en buurtbewoners.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Mirom, Kompostella, mooimakers, dienst samenleven RSL, 1000xOltegoare

Waar gaat het project door?

In eerste fase focust glashart(d) zich binnen de ring van de Spanjestraat/ardooisesteenweg/mandellaan. Na positieve evaluatie kan stapsgewijs opgeschaald worden naar de hele buurt Krottegem.

Wat wil je precies doen?

Glashart(d) gaat met afgesproken regelmaat van huis tot huis om glasafval (flessen, bokalen) op te halen en naar de glascontainer te brengen. De hoofdbedoeling is menselijk contact te organiseren voor mensen die er om diverse reden minder makkelijk toe komen. Het glas is dus een alibi om de voordeur open te maken/ contact te leggen. De ophalers zullen gezocht worden in de buurt, en dan liefst ook bij mensen die op zoek zijn naar tijdsbesteding/contact/buurtengagement. We willen op deze manier vereenzaming tegen gaan, en de mensen uit de buurt zelf inschakelen om hun eigen buurt warmer te maken. Eenmaal het contact gelegd ontstaat meer verbinding en vertrouwen en kunnen ook probleempjes of ergernissen sneller en effectiever gedetecteerd en opgelost worden, kunnen mensen sneller info krijgen over andere dienstverlening in de buurt of van de stad. We willen ook zoveel als mogelijk linken met organisaties in de buurt om bvb opgehaald vuil van de mooimaker(s) tot op een verzamelpunt te brengen, compost van mensen die slecht te been zijn tot bij Kompostella te brengen, voedseloverschotten tot bij de volkskeuken te brengen.... kortom, de bakfiets/ glashart(d) wordt een gekend fenomeen als bindmiddel voor de buurt, en in het bijzonder voor mensen met weinig sociale contacten

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Glashart(d) brengt menselijk contact tot aan de allerlaagste drempel, namelijk die van de eigen voordeur. Er ontstaat meer betrokkenheid, verbondenheid met de buurt, werkt tegen eenzaamheid, voor en door de buurt. Glashart(d) creëert kansen op warm-menselijk contact voor alle buurtbewoners, geheel vrijblijvend, en op de laagdrempeligst mogelijke manier

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

buurtplan en communicatie opstellen aankoop bakfiets & toebehoren vrijwilligers engageren garage/stalling voor materiaal en bakfiets zoeken/huren

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

duidelijke afspraken en engagementen, Glashart(d) mag niet het makkelijke verlengstuk van de huisvuilophaling worden. Het hoofddoel moet steeds menselijk contact zijn.

Welke kosten zie je?

15.000€ Opstart, planning, ondersteuning en aansturing 10.000€ electrische cargo fiets + kar 600 € communicatiemateriaal 300€ veiligheidsmateriaal 900 € stalling (garage) materiaal & bakfiets