Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

De multidiverse boekenruilkast

Wat wil je bereiken met het project?

De boekenruilkast brengt buurtbewoners met diverse achtergronden / culturen met elkaar in contact en stimuleert (voor)lezen.

Wie zal het project uitvoeren?

(Groot)ouders De Mozaïek - Hammestraat i.s.m. brugfiguur

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

- Videotheek in Ardooisesteenweg - ARhus (expertise op vlak van aankoop boeken) - Weerwerk (ontwerp en maken van de kast) - Vrijwilligers (beurtrol onderhoud / opruim kast) - Broederschool (zie locatie + ervaring boekenmarkt) - Lagere scholen (i.f.v. bekendmaking)

Waar gaat het project door?

We plaatsen een boekenruilkast in de voormalige videotheek in de Ardooisesteenweg. Deze plek fungeert reeds als ontmoetingsplek in de buurt, is vrij toegankelijk en wordt door buurtbewoners ervaren als een plek waar je makkelijk binnen stapt.

Wat wil je precies doen?

We plaatsen een boekenruilkast in de voormalige videotheek in de Ardooisesteenweg met (tweetalige) voorlees- en leesboeken. Ouders en kinderen kunnen er terecht (1) om een boek te lenen dat ze na gebruik terug plaatsen of (2) een boek te ruilen. De bedoeling is om, gekoppeld aan de boekenruilkast, een aantal keer per jaar voorleesnamiddagen te organiseren, waarbij voorgelezen wordt in meerdere talen (vb. Nederlands en Arabisch / Nederlands en Roemeens / ...). Zo kan het verhaal in verschillende talen gevolgd worden. Anderstalige ouders en kinderen komen op die manier in contact met het Nederlands, maar kunnen ook hun moedertaal laten horen aan Nederlandstaligen. Of er kunnen bv. sprookjes worden voorgelezen / verteld uit verschillende culturen, met eventuele vertaling door buurtbewoners. Tijdens de zomermaanden maken we gebruik van de nabijgelegen buitenruimte 'Dumont Wyckhuyse'. Door het samen brengen van ouders en kinderen vormen zich informele netwerken tussen ouders. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld rond opvoeding, vrije tijd, school,...

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

- Stimuleren van sociaal contact tussen (anderstalige) buurtbewoners - Buurtbewoners kennen elkaar beter en zijn een aanspreekpunt voor elkaar - Kennismaking met en begrip voor verschillende culturen en achtergronden - Buurtbewoners voelen zich thuis in hun buurt

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Locatie vastleggen (gesprek eigenaars videotheek) - Samenstellen van de kast - Gesprek ARhus (aankoop en overschot boeken) - Aankopen boeken + inzamelactie boeken - Vrijwilligers zoeken - Vastleggen + visualiseren gebruiksafspraken - Bekendmaking boekenruilkast - Inplannen voorleesnamiddagen (frequentie + data)

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- Overvloed of tekort aan boeken - Onderhoud / opruim boekenkast - Kwaliteit van het materiaal - Ruime bekendmaking van het aanbod - Voldoende vrijwilligers

Welke kosten zie je?

- Boekenkast: 500 euro - Aankoop startboeken (o.a. tweetalig): 750 euro - Budget activiteiten (koffie, koekjes,..): 250 euro - Drukwerk: 250 euro TOTAAL: 1750 euro