Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Krottegem 2023. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen?

Wat wil je bereiken met het project?

Dat IEDEREEN eens te weten komt van waar de naam Krottegem komt. Wat is de geschiedenis van deze wijk “achter” het station.

Wie zal het project uitvoeren?

In samenwerking met een Roeselaarse gids (John Huvaere) die toegang heeft tot de Roeselaarse archieven.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Héél Krottegem. Alle info, archief Roeselare en de sociale media om info, foto’s en beelden te verzamelen. Podium en nodige film, video en audio materiaal om voorstelling te doen.

Waar gaat het project door?

Onze Lieve Vrouwemarkt

Wat wil je precies doen?

Een voorstelling met film, beeld en klank (soort openlucht bioscoop) op de Onze Lieve Vrouwemarkt met sprekers en Roeselaarse gids die de volledige geschiedenis van Krottegem aan de Roeselaarse burger komt voorstellen. Aansluitend een (kleine) receptie evt met samenwerking van Krottegemse beenhouwerijen, bakkers ed om een Krottegemse “specialiteit” te maken en te presenteren, evt met een (geld) prijs aan verbonden voor de “beste” Krottegem specialiteit.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Mijn inziens zou dit een super idee zijn om héél Krottegem centraal te mobiliseren op de O.L.V-markt en de RIJKE geschiedenis te presenteren van een mooie “arbeiderswijk” Krottegem wordt opgewaardeerd!!!

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

Van elke Roeselaarse burger die een Krottegemse verleden heeft alle info te krijgen, personen die het stadsarchief “uitkammen” en een goeie gids/spreker (John Huvaere) aanspreken die de rol op zich neemt om zoekwerk te doen en de presentatie te doen.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Geen enkele, enkel dat het niet zal goedgekeurd worden (wat ik ten zeerste betwijfel🫣😜)

Welke kosten zie je?

Podium, gids, receptiekosten, film- en audio materialen en evt vergoeding voor “Krottegem” specialiteit.