Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Bewegingslessen / yoga in de buurt voor (anderstalige) vrouwen

Wat wil je bereiken met het project?

Vrouwen van diverse culturen en verschillende achtergronden nemen deel aan het dagelijks leven en bouwen een sociaal netwerk uit op buurtniveau..

Wie zal het project uitvoeren?

We onderzoeken de mogelijkheid om het project in handen te leggen 'Kotergem'. Dit is een groep mama's met jonge kinderen, woonachtig in Krottegem. Daarnaast willen we samenwerken met een professionele lesgever die ervaring heeft met andertaligen en / of andere groepen die geen of onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere aanbod.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

- Kotergem - Brugfiguur Annelies Vandeportaele - Ouderraad VBS De Mozaïek - Lesgever yoga / beweging - Vrouwen van RSL - Stad RSL i.f.v. drukwerk en promo

Waar gaat het project door?

We kiezen voor een centrale, betaalbare en vlot toegankelijke locatie in de buurt. We denken in eerste instantie aan de schoolgebouwen van VBS De Mozaïek - Hammestraat.

Wat wil je precies doen?

We organiseren een reeks van 10 bewegings- of yogalessen voor vrouwen. Op die manier krijgen vrouwen de kans tot maatschappelijke en vrijetijdsparticipatie. Op verschillende plekken in Roeselare bestaat reeds een aanbod (vb. RSL Op Post, LDC's,...), maar we merken dat er drempels zijn om deel te nemen. We willen het aanbod meer toegankelijk maken door deze activiteit naar de buurt te brengen, maar ook het creëren van veiligheid door deze activiteit enkel open te stellen voor vrouwen. We willen vrouwen in Krottegem met elkaar verbinden en zo hun sociaal netwerk uitbreiden, maar ook elkaar versterken.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Door hun deelname aan de yogalessen wordt de stap om deel te nemen op andere domeinen van de samenleving kleiner. Vrouwen in de buurt kennen elkaar en durven op elkaar beroep doen. Gemeenschappelijke delers worden zichtbaar: vrouw zijn / mama zijn / ze zijn allen inwoners van Krottegem. Dit zorgt dat ze zich verbonden voelen met elkaar, maar ook met hun buurt.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Locatie vastleggen - Lesgever zoeken - Verkennen eventuele samenwerkingen - Promo en bekendmaking

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- Trekker vinden voor de uitvoering van het projectµ - Het initiatief voldoende bekend maken - Zullen vrouwen effectief de stap zetten om deel te nemen?

Welke kosten zie je?

- Lesgever: 1300 euro - Huur lokaal: 500 euro - Drukwerk: 200 euro TOTAAL: 2000 euro