Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Wekelijkse markt of versmarkt op Onze-Lieve-Vrouwemarkt op zaterdagvoormiddag

Wat wil je bereiken met het project?

Voldoen aan heel veel wijkbewoners en tweeverdieners om op zaterdag

Wie zal het project uitvoeren?

Krottegemse Ransels vzw

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

In samenspraak met de stad stellen we een plaatsmeester aan. Praktische begeleiding door vrijwilligers van de Krottegemse Ransels

Waar gaat het project door?

Onze-Lieve-Vrouwemarkt

Wat wil je precies doen?

Een wekelijkse markt of versmarkt op zaterdagvoormiddag.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Uit bevraging weten we dat er heel veel vraag hiervoor bestaat. Uiteraard toegankelijk voor alle bewoners!

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

1. Bepaling standgeld door de stad 2. Marktkramers (en landbouwers) contacteren 3. Publiciteitscampagne starten

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Variatie in standhouders is belangrijk

Welke kosten zie je?

500 à 1000€ voor publiciteitscampagne bij de opstart. Inkomsten uit standgelden zijn voor de stad.