Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Groenpalen in de goten

Wat wil je bereiken met het project?

Meer groen en kleur in de straat. 

Wie zal het project uitvoeren?

De stad. 

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Samenwerken met de buurtbewoners. Inschakelen van peters/meters voor het onderhoud. 

Waar gaat het project door?

Straten te bekijken in de wijk

Wat wil je precies doen?

De goten voor een stuk gaan ontharden en palen invoorzien waar klimplanten kunnen aan hangen en waarbij eventueel slingers kunnen gemaakt worden. 

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Groen en biodiversiteit. Eventueel eetbaar groen voorzien. 

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Te bekijken met de stad en de buurt welke locaties geschikt zijn 

- Op zoek gaan naar meters/peters 

- Tegels wegnemen en palen voorzien 

- Aanplant

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- snoeien en onderhoud --> kan de buurt hierin ondersteunen? 

- Lichtinval/hinder voor de buurtbewoners 

Welke kosten zie je?

- Te bekijken