Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Signaalbomen 

Wat wil je bereiken met het project?

Meer bomen en groen in het straatbeeld.

Wie zal het project uitvoeren?

Stad voor plaatsing. 

 

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Buurtbewoners als meters/peters om te onderhouden. 

Waar gaat het project door?

10 locaties in Krottegem (éénrichtingsstraten) 

Wat wil je precies doen?

Op een tiental locaties een boom voorzien in de straat met een groenperkje errond. 

Vegetatie voorzien die zelf onderhoudend is. 

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Groen en biodiversiteit, minder fijn stof, infiltratie van water, ... 

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Locaties zoeken met meters/peters 

- Ontharden en aanplant van bomen 

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- Bladeren door de bomen --> eventueel bladkorf voorzien met info

- Parkeerplaatsen --> misschien best in éénrichtingsstraten voorzien waarbij de straat breed genoeg is en geen of amper parkeerplaatsen moeten weggenomen worden (vb. Germain Hoetstraat) 

Welke kosten zie je?

+/- 1700 euro per boom 

Verder te bekijken met de stad.