Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

Groene zone aan parking Rodenbachstadion

Wat wil je bereiken met het project?

 • Meer groen in de Koornstraat creëren.
 • Voor verbinding zorgen voor de buurt door een extra zitgelenheid te creëren.

Wie zal het project uitvoeren?

De aanleg hierval zal wellicht door de stad dienen te gebeuren.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

 • Uitbreken van de stoep en asfalt
 • Verplaatsen van eventuele nutsvoorzieningen
 • Aanleg groen

Waar gaat het project door?

Koornstraat, aan de parking van de voetbalclub en Rodenbach.

Wat wil je precies doen?

 • De parkeerplaatsen die het dichtst bij de straat liggen vervangen door een leuk groen plekje.
 • Bankjes voorzien waar mensen even kunnen vertoeven
 • Bomen en struiken aanplanten om het wat groener te maken
 • De parking verbergen door er een haag voor te plaatsen.
 • Evt. een oplaadpunt EV's

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

De vergroening is voor iedereen toegankelijk.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

 • Bekijken wat er allemaal mogelijk is qua ontharding
 • Uitbreken van de stoep en asfalt
 • Verplaatsen van eventuele nutsvoorzieningen
 • Aanleg groen

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

/

Welke kosten zie je?

€20.000