Deel je project voor de wijk - AFGELOPEN

schuilhuisje voor bezoekers krommebekebos

Wat wil je bereiken met het project?

Meer mensen naar het krommebekebos brengen

Wie zal het project uitvoeren?

ereniging samen met stad roeselare

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

met buurtbewoners staan we in voor het onderhoud .stad roeselare kan huisje plaatsen en voorzien van vuilnisbakken n dergelijke

Waar gaat het project door?

pleintje aan de Broeder Adolfstraat

Wat wil je precies doen?

Schuilhuisje plaatsen voor wandelaars en fietsers die het krommebekebos bezoeken.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

een rond slingerende fietsen

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

aankoop en plaatsen van schuilhuisje eventueel met groen dak

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

geen

Welke kosten zie je?

+- 5000€