Deel je project voor de wijk

winter - lichtjesfestival

Wat wil je bereiken met het project?

De donkere straatjes van Krottegem, vanaf station tot aan mandellaan, zoveel als mogelijk van kerstverlichting voorzien, in december en januari.

Wie zal het project uitvoeren?

ik wil dit trekken, maar met hulp van de stedelijke dienst die de kerstverlichting voor zijn rekening neemt.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

zoveel mogelijk mensen laten akkoord gaan dat de lichtjes over hun gevel mogen komen, dus er zal veel samenwerking of vooral 'akkoord gaan' nodig zijn. De stad zou moeten ondersteunen door te garanderen dat zij de verlichting effectief aan de electriciteit schakelen in de juiste periode (dec en jan)

Waar gaat het project door?

in zoveel mogelijk straten van het 'oude deel' van Krottegem: vb bruanestraat, koornstraat, st hubrechtstraat, germain hoetstraat, fabriekstraat....

Wat wil je precies doen?

dmv kerstverlichting (kleine gele ledlichtjes) de strate n warmte en gezelligheid geven, ook in januari, na de feesten, als het toch nog donker en koud is. De lichtjes zouden op de gevels kunnen komen, vlak onder alle dakgoten (cfr de grote markt dit jaar) of als een slinger los van de gevels, via de electriciteitspalen of in combinatie van een (ander) groen project, aan de pale ndie daarvoor op de voetpaden zouden zijn aangebracht. Maar het meeste effect zou er zijn als er echt veel mensen akkoord gaan op de lichtjes langs hun dakgoot te laten plaatsen.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

De buurt zou gezelliger worden, warmte uitstralen in de donkere winter maanden. Iedereen die zijn straat ervoor kan mobiliseren , kan meedoen !

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

straten en wijken aanspreken, en zien welke straten meedoen (deur aan deur door 1 vrijwilliger per straat) lichtjes aankopen via stad (facturen) stadsdienst benaderen en afspreken hoe en wanneer de lichtjes kunnen bevestigd worden. elke jaar op 1 dec de electriciteit aanzetten, op 31 januari terug afkoppelen.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

zuinige lichtjes aankopen.

Welke kosten zie je?

-hangt af van hoeveel straten meedoen en wat de stad rekent per uur voor het aanbrengen op de gevels (of aan de palen) -kostprijs van enkele honderden meters lichtjes -per jaar een beetje elektriciteit extra voor de stad (zou dus toch voor 10 jaar mee in de begroting moeten zitten)