Deel je project voor de wijk

Krottegemse volkskeuken

Wat wil je bereiken met het project?

Buurtbewoners leren elkaar kennen. Er ontstaat verbinding door samen te koken en/of samen een budgetvriendelijke en gezonde maaltijd gebruiken.

Wie zal het project uitvoeren?

De trekker in dit project is Stuyfplek Barlaban, buurtbewoners gaan er aan de slag in de keuken met elkaar, ondersteund door professionele kok(s). Jeugdhuis Kamelejon wil ook met hun jongeren aan de slag in de Volkskeuken.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Jeugdhuis Kamelejon, Buurtwinkels, sociale kruidenier, den bonten os, samentuinen, huis van de voeding, stuyfnet, De stad kan ons helpen met linken op voedseloverschotten of bronnen van voedseloverschotten

Waar gaat het project door?

Stuyfplek Barlaban, St Hubrechtstraat 24

Wat wil je precies doen?

In de volkskeuken ontmoeten buurtbewoners elkaar om samen te koken en/of samen een maaltijd te gebruiken. Budgetvriendelijk/gezond/verbindend/leuk!

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Er wonen heel wat mensen van zeer diverse nationaliteiten, van verschillende generaties naast elkaar in krottegem. 1 iets hebben ze alvast zeker gemeen, ze moeten allemaal op bepaalde momenten eten. Voor heel wat buurtbewoners is het om verschillende redenen niet evident om een budgetvriendelijke gezonde maaltijd op tafel te zetten. We willen de buren elkaar leren kennen, elkaars keuken leren kennen, samen leren werken en vooral ook plezier laten beleven met elkaar, met als resultaat een lekkere gezonde en budgetvriendelijke maaltijd. Elke buurtbewoner ongeacht welke generatie, afkomst, gender... kan hier een rol in spelen. Eenmaal de buurtbewoners elkaar beter leerden kennen kunnen zij elkaar beter begrijpen, en elkaar op verschillende levensdomeinen ondersteunen als fijne buren, en samen ijveren voor een aangename buurt voor jong en oud.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

De keuken moet verder aangepast worden om FAVV proof te zijn (er werden al investeringen gedaan). Er moet (semi)professioneel materiaal aangekocht worden om ingrediënten te verwerken tot voeding. Er moet extra gekoelde ruimte zijn & diepvries, alsook oppervlak afwasbaar gemaakt. In de eerste fase zal professionele ondersteuning en organisatie anderhalve dag per week vragen, in 2e fase nog 1 dag per week. Uiteindelijk moet de volkskeuken zelfbedruipend zijn.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Hygiëne/FAVV zal de nodige aandacht/investering vragen

Welke kosten zie je?

15.000€ begeleiding/organisatie/ondersteuning/opstart 1000€ koeling/diepvries 3000€ wandoppervlakken afwasbaar maken 500€ keukenrobot 2000 € inox oppervlak 1500€ damp(afzuig)kap + installatie