Deel je project voor de wijk

Pop - up speelpleintje

Wat wil je bereiken met het project?

Meer speelruimte in de wijk voor kleine en jonge kinderen. Speelpleintje kan worden gebruikt door zowel peuters, kleuters, lagere schoolkinderen...

Wie zal het project uitvoeren?

Stad Roeselare

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Kleuterschool De Mozaïek in de Hammestraat. Kan stad helpen bij ondersteuning en uitvoering van het project.

Waar gaat het project door?

Op de oude site in de Hammestraat waar vroeger de Gamma en Leenbakker zaten. Nu staat die plek helemaal leeg, maar kan evengoed (tijdelijk) benut worden voor andere doeleinden.

Wat wil je precies doen?

Een pop up speelpleintje op de parking van de vroegere Gamma en Leenbakker naast de kleuterschool de Mozaïek in de Hammestraat. Het speelpleintje kan eventueel ook voorzien worden van bankjes, zodat mensen er heen kunnen gaan om elkaar te ontmoeten.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Speelpleintje zorgt voor sociaal contact en het samenbrengen van verschillende inwoners van de wijk. Iedereen kan naar het speelpleintje komen en er elkaar ontmoeten.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

1. Onderhandelen met eigenaar van de site 2. Budget opmaken + beheren 3. Stad Roeselare: kijken wat er mogelijk is 4. Uitvoeren

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

De eigenaar van de site die niet wil dat de site gebruikt wordt.

Welke kosten zie je?

?