Deel je project voor de wijk

Fietsenstalling nabij De Mozaïek (Hammestraat)

Wat wil je bereiken met het project?

Meer ruimte voor (bak)fietsen en steps rondom de school, want momenteel geen plek hiervoor.

Wie zal het project uitvoeren?

Stad Roeselare?

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Stad moet bepalen of het toegelaten is om een fietsenstalling te plaatsen die door de school + iedereen van de buurt kan gebruikt worden. Eigenaar van de site moet natuurlijk toestemming geven hiervoor.

Waar gaat het project door?

Leegstaande parking van het vroegere Gamma en Leenbakker in de Hammestraat.

Wat wil je precies doen?

Een fietsenstalling die gebruikt kan worden door iedereen. Zowel voor leerlingen, leerkrachten als ouders van de kleuterschool in de Hammestraat, maar ook door de hele buurt. Het moet duidelijk zijn dat ouders en buurtbewoners hier hun fiets kwijt kunnen.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Op dit moment is er geen tot vrij weinig plek om je fiets kwijt te geraken als je kinderen afzet of komt halen in de kleuterschool in de Hammestraat. Nu staan er vaak (bak)fietsen op straat of het zebrapad waardoor het verkeer wordt opgehouden. Met een fietsenstalling zou dit probleem al verholpen worden. Ook voor buurtbewoners kan een fietsenstalling handig zijn want sommigen hebben de plaats niet om hun fietsen op te bergen.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

1. Onderhandelen met eigenaar site 2. Opmaak + bepalen budget 3. Toestemming stad Roeselare 4. Uitvoering

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Eigenaar van de site gaat niet akkoord.

Welke kosten zie je?

?