Deel je project voor de wijk

Kunst en erfgoedroute

Wat wil je bereiken met het project?

brengen we het multi-culturele Krottegel positief in beeld en verbiden we alle wijkdelen met aandacht voor hun verschillende specifieke bewoners en do

Wie zal het project uitvoeren?

Astrid Martens samen met de Stuyverij en alle kunstenaars, fotografen , dichters van Krottegem. Nauwe samenwerking wordt gezocht met actoren actief in de kunstsector

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Alle buren met een hart voor Krottegem en een warm hart voor kunst en erfgoed. Fotografen, creatievelingen, mensen met een vlotte pen, jongeren met kunstzinnige voelsprieten.

Waar gaat het project door?

Gans Krottegem, alle 4 "de longen" van Krottegem worden betrokken

Wat wil je precies doen?

Kunst in de straat in de vorm van Poezie, beelden, fotografie en aandacht voor erfgoed met duidingsbordjes en een website

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

positief in beeld, permanent wandelparcours (gezondheid en duurzaamhied) , verbinding van heel veel bewoners. We gaan op zoek naar alle bewoners in Krottegem die actief bezig zijn met een kunstvorm of met erfgoed. Deze kunnen dan hun kunstwerk ten toon stellen bij een buur in de tuin, op het raam of in een handelszaak in de wijk. Verbinding van boven naar onder en van links naar rechts!

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

Goedkeuring krijgen voor dit breed gedragen project, dus stemmen maar ;-) communicatie starten naar potentiële uitvoerders en mense die open staan om kunst in hun voortuin te hebben en/of een gedicht op het raam. Daarnaast zien wie in de buurt actief is met erfgoed en er mee zijn schouders wil onder zetten om de historie van Krottegem in het straatbeeld te brengen. In gesprek gaan met kunstatelier (wij denken aan Bertolf Vandenbussche om de begeleding en ruimte te geven die nodig is aan de jonge creatievelingen. Maar ook zeker Jan en William ;-) Publicitiet voeren , drukwerk met wandelroute, website en sociale media. Persvoorstelling,...

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

bewaken van de budgetten en bewaken van het permanent karakter (van de buitenkunst)

Welke kosten zie je?

53.000 euro. Dit is een groot project met een grote impact. Dit project vloeide voort uit de werkgroep "Krottegem in beeld" . Kosten: drukwerk poezie: € 4000 - foto's nemen en printen: € 15.000 - kunstwerken laten maken door Krottegelse kunstenaars: € 15.000 - gebruik atelierruimte voor 1 jaar: € 3000 - communicatiekanalen opzetten en drukwerk route: € 2000 - Coördinatie door ervaringsdeskundige actief in het socio-culturele werkveld: €10.000 - maken bordjes voor aan de erfgoedgerelateerde gebouwen:€4500 .