Deel je project voor de wijk

Groene straten

Wat wil je bereiken met het project?

de wijk zou heel wat klimaatvriendelijker zijn, aangenamer om door te lopen , gezonder en gezelliger.

Wie zal het project uitvoeren?

de stadsdiensten voor het ontharden en de 'grote werken'. De bewoners zouden kunnen helpen met de kleinere taken, zoals bloembollen planten, kruiden zetten, eventueel eens maaien 'voor eigen deur' enz.

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

met buren , verenigingen en de stad. zoals hierboven gezegd, voor de grote werken de stad, voor klein onderhoud, de buurtbewoners die zich opgeven.

Waar gaat het project door?

in de staten die mee wensen te doen, en waar nog helemaal géén groen is. Voorbeeld de Germain Hoetstraat, Koornstraat, Bruanestraat, straatjes rond het munitieplein..

Wat wil je precies doen?

langs het voetpad een strook van ongeveer 40 cm breed ontharden (zo breed mogelijk, wat de regelgeving toelaat), aan de kant van de goot. (de goot zou blijven , zodat er een afbakening is voor auto's) In de plaats van de stenen zou een groene strook komen, met aarde die beplant zou worden, met bloembollen erin, bodembedekkers zodat er niet te veel 'onkruid' in komt, met eetbare struikjes zoals besjes, en hier en daar een paal waaraan een klimplant kan groeien. De planten zouden biodivers, biologisch en inheems gekozen moeten worden, zodat ze zeker goed gedijen, en er kunnen kruiden in die de buurtbewoners kunnen plukken (eventueel hier en daar met een verhoogde bak zodat ook ouderen er bij kunnen, en er geen hondjes in plassen) ook bloemen voor de bijen worden voorzien. Zelfs een pompoenplant of een kerstomaat aan een stok moet mogelijk zijn. Een laagstam appelboompje is ook een mogelijkheid (in leivorm eventueel) , het is aangenaam als er verschillende hoogtes zijn. Mochten er aan begin en einde van elke strook kastanjehouten palen gezet worden, dan kunnen er ook lampenslingers in gehangen worden op zonne energie. Of vlaggetjes, lampenkappen, ... (door de kinderen in workshops gemaakt), als er een buurtfeestje gehouden wordt. De mogelijkheden zijn hier heel groot om er als straat een eigen draai aan te geven.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

het feit dat sommige straten deels onthard zouden worden, en er divers groen voor in de plaats komt, zonder aan koning auto te komen, is volgens mij een enorme meerwaarde in deze buurt, waar zo goed als geen voortuintjes zijn ! Verbinding tussen de mensen die zouden meehelpen, komt automatisch tot stand. In het begin is dat een trekker, maar gaazndeweg denk ik dat , als er meer en meer mensen merken hoe mooi het wordt, er meer helpers zullen komen.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

via de stad ontharden en 'grote werken' aanpakken. ook hier en daar een punt van regenwateropvang voorzien, voor in de zomer. De burgers kunnen helpen zaaien en planten.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

De groenstroken moeten onderbroken worden waar garages zijn, hoewel auto's er wel over zouden kunnen rijden eigenlijk.

Welke kosten zie je?

Naargelang de hoeveelheid straten die mee doen, kan dit een zeer groot project worden. Hangt vooral af van de prijs voor het ontharden, afvoeren en aanvoeren van grond. er zou ook een beetje extra budget voorzien moeten worden om de volgende jaren lege plekken aan te vullen met extra plantjes .