Deel je project voor de wijk

kleurrijk krottegem

Wat wil je bereiken met het project?

dan is er veel meer kleur in de straten !

Wie zal het project uitvoeren?

stad in samenwerking met burgers (ik o.a.)

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

kunstenaars uit de wijk schilderploeg van de stad

Waar gaat het project door?

in de hele wijk

Wat wil je precies doen?

een kleurig lint van zo'n 7 cm breed doorheen de wijk schilderen, in een fel kleurtje, dat op het voetpad slingert, soms rechtdoor loopt, soms op een gevel (waar toestemming is) en dan weer op de stoep... het lint kan ook soms een woord vormen, de naam van de straat bijvoorbeeld, of iets ludieks.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

is voor iedereen die het op zijn gevel wil. Het verbindt de straten en hun bewoners. Ze kunnen meedenken over welk woord het lint in hun straat moet zijn, of welke kleur ze willen.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

bewoners bevragen en verf aankopen via de stad, de lijn uitzetten en verven.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

de verf moet wel goed houdbaar zijn. zoiets als wat er op de straat gebruikt wordt.

Welke kosten zie je?

kostprijs van de verf en de werkuren