Deel je project voor de wijk

Zuurstof Centrum Krottegem. OLV-markt: Trefpunt, Integratie- en ontmoetingsplek. Proj. Kompostella bestendigen en voorzien van afdak .

Wat wil je bereiken met het project?

OLVrouwmarkt van de burger (nu vd verv. auto's) bloemenborders met bloeiende fruitbomen. Filter voor veel fijn stof,hittewere fijn en grof stof,

Wie zal het project uitvoeren?

Het team van Kompostella kan sturen en coördineren. O.L. Vrouwmarkt: 80 % Ontharding, doorlaatbare wandelwegen en aantrekkelijke banken+ planten hoogstammige fruitbomen op het plein zelf. De bomen aan de rand blijven uiteraard behouden. Uitvoering voor een tuinaanlegger

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Gezien het openbaar domein betreft is ondersteuning van de Stad noodzakelijk. Dit project is ten gunste voor iedereen, alle verenigingen en bewoners. Het project Kompostella is na anderhalf jaar werking nu een vaste waarde met een vaste kern en 55 deelnemende families. Die zien elkaar regelmatig (wekelijks) tijdens het brengen van hun keukenafval. Bemerk: dit gebeurt onder toezicht. Telkens ontstaan leuke en boeiende gesprekken, een laagdrempelige markt waardig. Via deze weg proberen in dialoog te gaan met de grote concentratie allochtonen. Die dialoog trachten te bestendigen met op termijn soort vaste groep alloch-autochtonen. O.L.Vrouwmarkt als "place to be". Smaakmakers als een aanbod van een podium voor muziek, theater voor jong en/of ouder publiek maken de O.L.Vrouwmarkt aantrekkelijk. Kan leiden tot de O.L.Vrouwmarkt-internation.concerten/theater/manifestaties/afterworkdrinks/demonstratietafel(s)etc.. mmv Brij Rodenbach en handelspartners van Ardoooisteenweg en Stationsplein.

Waar gaat het project door?

O.L. Vrouwmarkt hertekenen. naar analogie van de Moerman-pârking. OLV-markt nu: veel ruimteverlies door brede parkeerplaatsen, stofferig,grijs en grauw, sluikstorting. Zou mooi aansluiten bij de toek. Damman-Croes site. Er is ruimschoots parking in de Ommegangstraat en op op 150 m onder het Station . Ruimte voor een zes-tal electrische wagens kunnen ingepast worden vooraan. Volksinspraak bij aanleg (onderhoud-regenwatervoorziening).

Wat wil je precies doen?

Vanuit "Kompostella" :Samen met tal van buren en vrienden het project consolideren en via sensibilisering oproepen tot minder sluikstorten en duurzaam selecteren. daartoe de ontvangstbakken beter uitrusten door de toezichter een dakje boven het hoofd te geven. Er is immers, weer of geen weer, continu 2 x per week ontvangst keukenafval. Uit talrijke gesprekken blijkt de grote vraag naar een beter leefklimaat voor oud en jong. De O.L.Vrouwmarkt is bijzonder geschikt (ruim en centraal gelegen op Krottegem) om een eigentijdse en georganiseerde ontmoetingsruimte te worden. Maar dan moet de Krottegem-markt aangepâst worden. Als een aantrekkelijk park met hoogstam bomen, zoals platanen, lindebomen maar ook hoogstam fruitbomen die in het voorjaar bloeien. Zithoekjes kunnen in de schaduw van die bomen voor gezelligheid zorgen. MAAR VOORAL : daar kan de kiem gelegd worden niet alleen voor ONTMOETING maar voor een ruimere ambitie van tal van Krottegemnaren nl. tot een permanente DIALOOG te komen met de vele vaak in ghetto levende allochtonen. Daardoor bestaande spanningen en integratieremmen te versoepelen. Finaal is dit een weg om de perceptie van de zgn "Gazastrook" of van die lelijke straten te milderen of om te buigen. Een opfrissing voor die oude straten en woonomgevingen 5. Een meerwaarde voor het herinneringsmonument dat nu op dode carrosserieën kijkt. Vooral een grote meerwaarde voor de zeer dicht wonende omwonenden die thans verstoken blijven van groen in hun buurt.

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Zie supra: voor alle bewoners van de wijk van toepassing voor de aanpassing van de OLVrouwmarkt. Voor de deelname aan het sorteren van keukenafval beperkt tot 60 gezinnen owv beperkte capaciteit. Meerwaarde : 1. van doodse parking tot levendige belevingsplaats. 2. verfraaiing van de grijze stofferige kasseienruimte tot een klimaatverbeterende zone, verkoeling en waterdoorlatende oppervlakte van +- 3000m². 3 Een ernstige inspanning om het samenleven in het dagelijks leven te verbeteren in relatie met de allochtone buren en hun integratie met begrip en geduld te bevorderen. 4. Het Stadsbestuur metterdaad ondersteunen bij de uitvoering van hun visie en bestuursakkoord. Dit houdt in dat daarvoor een draagvlak daarvoor gecreëerd wordt.

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

1. Het bestendigen en verbeteren van de werking "Kompostella". Sensibiliseren via de Nieuwsbrief en het inzamelingstreffen. 2. Plan maken door tuinarchitect en kostencalculatie.

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

Zoals voor de moerman-parking is er hier ook en groot draagvlak vanuit de omwonenden.

Welke kosten zie je?

Zal de tuinarchitect perfect weten te zeggen.