Deel je project voor de wijk

Groene goten 

Wat wil je bereiken met het project?

Meer groen en biodiversiteit in de wijk. 

Wie zal het project uitvoeren?

De stad. 

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Buurtbewoners. 

De stad voorziet de ontharding en aanplant. 

Waar gaat het project door?

Verschillende straten in de wijk - te bekijken welke straten geschikt zijn. 

Wat wil je precies doen?

De goten onharden en vergroenen of eventueel grasdallen voorzien. 

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Meer groen en biodiversiteit. 

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Geschikte locaties zoeken - afstemmen met de buurt 

- ontharden en aanplant 

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- Onderhoud van de goten 

- modderpoel? 

Welke kosten zie je?

Te bekijken met de stad.