Deel je project voor de wijk

Kruidenbakken op de stoep 

Wat wil je bereiken met het project?

In een aantal straten kruidenbakken voorzien op de stoep. 

Wie zal het project uitvoeren?

Ik wil het project trekken eventueel samen met wijkcomités, verenigingen, ... 

Met wie wil je samenwerken binnen het project? En welke ondersteuning verwacht je van de stad?

Wijkcomités, verenigingen, buurtbewoners, ... 

Waar gaat het project door?

Enkele straten in de wijk. 

Wat wil je precies doen?

Smalle kruidenbakken voorzien voor op de stoep. 

Wat is de meerwaarde voor de buurt? Is je idee voor alle bewoners toegankelijk?

Groen en kleur in het straatbeeld. 

Eetbaar groen/kruiden voor de buurtbewoners. 

Welke stappen moeten gezet worden om je idee uit te voeren?

- Op zoek gaan naar locaties en meters/peters 

- Aankoop van plantenbakken 

- Plaatsing en aanplant 

Welke obstakels zie je? Wat kan er eventueel mislopen?

- Honden die plassen --> voldoende hoge bakken voorzien 

- Water in de zomer --> ton voorzien voor het opvangen van de regen

Welke kosten zie je?

Te bekijken met de stad.