Bekijk de ingediende ideeën voor de wijk

 

Ondersteuning / professionalisering Buurthuis Inval

Omschrijf kort jouw idee

VZW INVAL is een volledig apolitiek burgerinitiatief dat openstaat voor iedereen en dit los van ras, kleur, politieke voorkeur of godsdienst. De ambitie is om een laagdrempelig open huis te zijn voor Krottegem en dit voor alle leeftijden en achtergronden. INVAL wil een bruisende culturele ontmoetingsplek zijn voor Krottegem. Naast een eigen werking wordt onze buurtstek verrijkt door de aanwezigheid van een aantal bewoners & gebruikers die intrekken in tijdelijke ateliers, werkplaatsen, oefenruimtes,... Dit schitterende burgerinitiatief mag van ons structurele ondersteuning krijgen! Inval laat duidelijk blijken dat hier een GIGANTISCH tekort aan is in Krottegem maar zeker ook in Roeselare algemeen gezien. Deze unieke plek, gecreëerd door een voor mensen die het culturele hart in Roeselare laten kloppen heeft een ENORM groeipotentieel! Inval wil ook een maatschappelijke rol spelen en dit overal waar we het – na bevraging - nuttig achten voor het algemeen belang van Krottegem. Zo is er onder meer onze overtuiging dat de Onze-Lieve-Vrouwe Markt een groot onbenut potentieel heeft als kloppend hart en bruisend plein voor Krottegem. De ontmoeting die we betrachten, beperkt zich dan ook niet louter tot binnenin het buurthuis, maar ook op de OLV Markt zelf. De verdere organische groei van het buurthuis moet hand-in-hand gaan met de ontwikkeling van de OLV Markt tot een écht ontmoetingsplein. www.inval.be