Bekijk de ingediende ideeën voor de wijk

 

Uitleendienst werkgereedschap (Deelgarage)

Omschrijf kort jouw idee

Niet elke buurtbewoner heeft de plaats/middelen om groter werkmateriaal bij zich te houden (bijv. een cirkelzaag, boormachine, hoge ladder, kruiwagen, spade, hakselaar, enz…). De bedoeling van de uitleendienst is de mogelijkheid om allerhande huis-tuin-keuken gereedschap te ontlenen. Door deze grotere werktuigen gezamenlijk aan te kopen en te onderhouden, kan er ernstig worden bespaard op de aankoop van materialen die soms maar enkele keren per jaar worden gebruikt. Werkwijze : - In de wijk wordt een geschikte opbergplaats gezocht. In een aanvangsfase kan er vanuit het buurthuis worden gestart. - Materialen worden aangekocht of na bevraging in bruikleen genomen van buurtbewoners (bv een hoge ladder die toch maar in de weg staat). Bedrijven worden aangesproken voor het doneren van materialen. - Er wordt een technische materiaalmeester uit de buurt gezocht die tegen een kleine vergoeding de in- en uitgaande materialen controleert en indien nodig herstelt. - Alle materialen staan mooi opgelijst en kunnen via een app of website worden geraadpleegd. - Geïnteresseerde buurtbewoners kunnen zich aansluiten. Leden (ontleners) betalen jaarlijks een klein bedrag voor het onderhoud van de materialen en de werkingskosten. Er zijn verminderde bijdragen voor kansengroepen. - Op 2 vaste wekelijkse tijdstippen kunnen leden na reservatie hun materialen afhalen of terug binnenbrengen. - 1x per maand organiseert de materiaalmeester een workshop “materiaalkennis” (gratis voor leden).