Bekijk de ingediende ideeën voor de wijk

 

OLV Markt: minder parking, meer ontmoeting.

Omschrijf kort jouw idee

De OLV Markt heeft een groot onbenut potentieel als kloppend hart en bruisend plein voor Krottegem. Anno 2022 is de OLV Markt – het hart van Krottegem - nog steeds enkel een parking; en dat is jammer. Spelende Chiro kinderen op zondag op een zo goed als lege parking zo centraal in de wijk; het is een troosteloos zicht... Als buurtbewoners stellen we vast dat de parking vooral op zaterdag vol staat met Ooststraat-shoppers die de paar euro niet willen betalen voor de – grotendeels leegstaande - Stationsparking. Op weekdagen staat de parking doorgaans slechts voor de helft gevuld. Voor een deel van de auto’s die er nu parkeren, zijn er alternatieven. Er moet uiteraard rekening worden gehouden met de legitieme parkeervraag van omwonenden. Door met bewonerskaarten te werken en de toegelaten parkeertijd voor niet-bewoners te verminderen tot maximaal 2 uur zal het gebruik door niet-bewoners zakken. Bovendien zijn de afzonderlijke parkeervakken te lang en te breed (er past anderhalve auto in). Er zijn teveel parkeerplaatsen die dan ook nog eens te groot zijn. Een halvering van de oppervlakte ingenomen door voertuigen is zeker haalbaar. Dit voorstel tot vergroening en heraanleg van de OLV Markt keert terug in talloze reeds ingediende voorstellen in het kader van het burgerbudget en wij steunen deze voor de volle 100%. Alhoewel een grondige heraanleg niet haalbaar zal zijn binnen het voorziene burgerbudget, zijn voorlopige ingrepen misschien wel al mogelijk. (Foto uit groenplan rsl).