Bekijk de ingediende ideeën voor de wijk

 

Glashar(t)d! (voor een Krottegem zonder eenzaamheid)

Omschrijf kort jouw idee

Eenzaamheid is op menselijk vlak 1 van de grootste uitdagingen in Roeselare. (ong de helft van de Roeselaarnaars is soms eenzaam, in krottegem zal dat gemiddelde niet lager liggen). Meestal hebben eenzame mensen een reden of een oorzaak waardoor hun intermenselijk contact bemoeilijkt wordt. De moed om er (letterlijkt) mee naar buiten te komen zakt naarmate de tijd vordert. Dit willen we aanpakken, met de buurt - voor de buurt. Om de (eerste) drempel zo laag mogelijk te houden willen we het menselijk contact tot aan de deur van de eenzame te krijgen. Om te beginnen willen we de buurtbewoners een reden geven om de voordeur open te maken - zonder meteen de mens als probleemsituatie te bekijken. We doen dit door een deur aan deur ophaling van glasverpakking (flessen/bokalen). Iedereen heeft die lege dingen staan, en om de X tijd moet dit sowieso naar de glasbokaal. We gaan anders-actieven en gemotiveerde burgers uit de buurt activeren om deur aan deur glas op te halen, waarbij een praatje kan worden geslagen. (zowel de anders actieven als de bezochte buurtbewoner heeft hierbij een menselijk contact, tot zover dat er een vertrouwensband kan ontstaan en/of uitdagingen kenbaar gemaakt). In de omgekeerde richting kan ook info gedeeld worden aan de bewoner... peer to peer buurtwerking in een glazen verpakking :-) (het glas wordt na ophaling in de lokale glasbol gedaan, dit idee werd reeds afgetoetst en werd goedgekeurd én ondersteund door MiroM)