Ontharding en vergroening van het munitieplein

Tijdsverloop van het participatie en onthardingstraject

Opmaak eerste ontwerp

april - juli 2023

Voorstelling eerste ontwerp aan buurtbewoners

zomer 2023

Opmaak definitief ontwerp en uitvoering

herfst 2023 - lente 2024