Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Zone 30 in de Van Maerlantwijk en asfaltering in de Bollaardstraat

30-08-2023

1) Zone 30 in de Van Maerlantwijk Uit de stemming over zone 30 in de wijk bleek dat 72% van de buurtbewoners die hun stem uitbrachten, voorstander is van invoering van zone 30 als maatregel voor veiliger verkeer in de wijk. Tijdens de caravansessie van 6 juli informeerden we je over de aanpassingen. De uitvoering gebeurt straks in twee fases. Fase één: 4 tot en met 15 september Er komt een versmalling aan het kruispunt van de Lodewijk Van Velthemstraat met de Bollaardstraat. Dit noemen we een “poorteffect” en dient om het begin van de zone 30 duidelijk aan te geven. Het kruispunt is afgesloten van 4 t.e.m. 15 september. De rijweg in de Lodewijk Van Velthemstraat wordt afgesloten, de Bollaardstraat blijft in 2 richtingen bereikbaar. Proefopstellingen in Jacob van Maerlantlaan: geen verkeershinder. Plaatsen van signalisatie i.f.v. zone 30: geen verkeershinder. Fase twee: 6 tot en met 17 november Wegversmalling op het kruispunt Dammestraat-Oost met Jan van Ruusbroeckstraat. Om dit uit te voeren zal er in de Jan Van Ruusbrouckstraat van 6 tot en met 17 november hinder zijn. de Dammestraat-Oost blijft wel goed bereikbaar. De zone 30 wordt officieel ingevoerd op 15 september 2023, in volgende straten: Lodewijk van Velthemstraat, Dammestraat-Oost, Reinaertstraat, Jan Deweertstraat, Hadewijchstraat, Jan van Boendalestraat, Vlaanderenstraat, Jacob van Maerlantlaan, Beatrijsstraat, Diederik van Assenedestraat, Jan van Ruusbroeckstraat, Het Speelgoed. 2) Asfalteringswerken in de Bollaardstraat Recent hebben we nieuwe veilige fietspaden voorzien, waardoor de fietsoversteek tussen beide kanten van de Bollaardstraat vlot en veilig kan gebeuren. De Bollaardstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag vanaf het kruispunt met de Désiré van de Wallestraat tot aan de Beversesteenweg. Dit zal uitgevoerd worden in de week van 11 september. Inwoners van de Désiré Van de Wallestraat zullen die week met de wagen een omleiding moeten volgen richting Wijnendalestraat. Inwoners van Hof Van Deynze en van de Bollaardstraat tussen de Désiré van de Wallestraat en de Beversesteenweg zullen gedurende een tweetal dagen die week geen toegang hebben met de wagen tussen 7u.30 en 18u. De exacte datum zal op voorhand nog worden meegedeeld door een brief van de aannemer. Slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen de planning doen opschuiven. Weet dat de verkeersborden op het terrein altijd voorrang hebben op de info uit deze brief.      

De resultaten van de buurtbevraging zijn bekend!

28-06-2023

De voorbije weken bezorgden heel wat buurtbewoners ons hun mening en voorstellen. Na het bekijken van de inzendingen, blijkt dat zo’n 72% van de buurtbewoners die hun stem uitbrachten, overtuigd is om het verkeer in de Jacob van Maerlantwijk veiliger te maken door het invoeren van een zone 30. Onze mobiliteitsdeskundigen werkten intussen een plan uit om deze zone 30 vorm te geven. Graag stellen we deze maatregelen aan jullie voor op een caravansessie op donderdag 6 juli. Kom gerust even langs tussen 17.30 u en 19.00 u voor meer toelichting bij het plan. Dit moment gaat door aan het speelpleintje in de Diederik van Assenedestraat. Je ontvangt hiervoor binnenkort nog een bewonersbrief.

We ontvingen reeds heel wat reacties

02-06-2023

Heel wat buurtbewoners uit de Jacob van Maerlantwijk gaven reeds hun mening omtrent het voorstel om een zone 30 in te voeren in de wijk. Intussen ontving de Stad reeds 72 inzendingen.  Diende je het formulier nog niet in? Geen probleem! Je kan je mening nog registereen tot 18 juni. Geef hierbij gerust enkele voorstellen omtrent deze mogelijke snelheidsverandering in jouw wijk. Intussen gaan onze mobiliteitsdeskundigen alvast aan de slag met jullie input. Is meer dan 60 procent van de binnengekomen inzendingen voorstander van een zone 30? Dan werken we dit verder uit en komen we begin juli bij jou in de buurt langs met een infostand met meer toelichting rond de aanpak en concrete uitvoering. Maar daarover later meer, we wachten eerst de resultaten af.  Bekijk het ganse traject op deze pagina.

Meer nieuws & activiteiten

Zone 30 in de Jacob van Maerlantwijk

Tijdslijn van het traject Zone 30 voor de Jacob van Maerlantwijk

Meldingen met vraag naar zone 30

maart 2023

Petitiefase: draagvlak in de straat

april 2023

Bevraging wijk

22 mei - 18 juni 2023

Uitwerking maatregelen

juli 2023

Caravansessie: toelichting besliste maatregelen

6 juli 2023

Uitvoering maatregelen

4- 15 september 2023