Deel op facebook
Deel op twitter

Concept en spelregels

Burgerbegroting Krottegem

Het concept van een burgerbegroting is heel eenvoudig:

 • De Krottegemnaar beslist: de inwoners van Krottegem beslissen over een budget van
  € 200.000 binnen de thema's groen, ontmoeting en verbinding.
 • Projecten worden ingediend: iedereen kan projecten indienen - van buurtbewoners, sympathisanten tot verenigingen.
 • De Krottegemnaar stemt: inwoners kunnen stemmen op hun favoriete projecten. De projecten met de meeste stemmen worden gerealiseerd in 2023 - 2024.

Bij een burgerbegroting mag jij als buurtbewoner dus zelf beslissen over de besteding van een deel van het stedelijk budget - concreet ontvangen jullie hiervoor een budget van € 200.000. Je krijgt de kans om voor dit budget projecten of ideeën voor te stellen die jij belangrijk vindt, want als buurtbewoner ken jij de lokale noden het best. 

Het concept van een burgerbegroting is eenvoudig: je dient samen met je buren of andere sympathisanten een project in dat je wil realiseren. Als jouw projectvoorstel voldoet aan een aantal spelregels, wordt het samen met alle andere ideeën voorgesteld aan de buurt. Daarna kunnen alle inwoners van het Krachtgebied stemmen op de projecten van hun voorkeur. De projecten met de meeste stemmen worden uitgevoerd, waar nodig met ondersteuning van de Stad.

Na een succesvol traject in de wijken Groenpark-Meiboom in 2021 en 2022, is het nu de beurt aan Krottegem. Uit eerder onderzoek bleek dat de Krottegemnaar wakker ligt van een gebrek aan groen, ontmoeting en verbinding. Daarom stellen we deze thema's voor als onderwerp voor de burgerbegroting. Maar hoe jullie dat verder invullen, daar blijf je helemaal vrij in.

 De burgerbegroting wil een stimulans zijn om je buurt eens op een andere manier te bekijken.

 • Zijn er verbeteringen mogelijk?
 • Kunnen bepaalde hoekjes verfraaid of anders ingevuld worden?
 • Zijn er manieren om het leven in de wijk nog aangenamer te maken?
 • Kunnen bepaalde sociale of culturele initiatieven een boost krijgen?

Spelregels

Aan welke spelregels moet mijn project voldoen?

 1. In principe voer je als indiener het project zelf uit met ondersteuning van de Stad. Indien nodig kan de stad ook een rol opnemen in de uitvoering, bijvoorbeeld bij ingrepen in de openbare ruimte.
 2. Je idee moet uitvoerbaar zijn met het beschikbare budget.
 3. Je idee moet binnen de stedelijke bevoegdheden vallen.
 4. Je idee moet opgestart kunnen worden binnen 1 jaar na goedkeuring.
 5. De Stad voert zelf ook heel wat acties uit. Om te voorkomen dat jouw idee een actie omvat die de Stad sowieso zal realiseren of die indruist tegen de beleidsplannen, bekijkt de Stad dat graag samen met jou.
 6. Je idee moet plaatsvinden op het grondgebied van Roeselare.
 7. Je idee komt de inwoners van Krachtgebied Krottegem ten goede en is toegankelijk voor de buurtbewoners.
 8. Je idee mag geen levensbeschouwelijk evenement, partijpolitieke activiteit of commercieel initiatief omvatten.
Deel op facebook
Deel op twitter