Een stem voor kinderen en jongeren

Via de burgerbegroting luistert de Stad ook naar de wensen van de kinderen en jongeren. Krottegem moet een wijk zijn waar ook zij graag wonen en zichzelf kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk dat kinderen en jongeren hun stem laten horen.

In deze burgerbegroting gaan we nog een stapje verder dan alleen inspraak van de kinderen en jongeren. We willen niet enkel hun mening horen, maar hen ook actief betrekken bij de ontwikkeling van hun ideeën en projecten. Voor kinderen en jongeren wordt een aangepast aanbod voorzien.

TRAJECT KINDEREN: samen met de geïnteresseerde scholen uit de wijk gaan we aan de slag met de leerlingen uit het basisonderwijs. 20.000 euro van het totaalbudget wordt gereserveerd voor de kinderen, zodat hun stem in dit traject niet verloren gaat.

TRAJECT JONGEREN: ook voor jongeren voorzien we een aangepast aanbod voor 20.000 euro. Zo kunnen zij ook projecten bedenken en hun stem uitbrengen. We zorgen voor verschillende ontmoetingsmomenten en voorzien begeleiding zodat projecten van jongeren een plek krijgen.

Meer info volgt later.