home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Meer nieuws & activiteiten

Zone 30 in de Stadenstraat

De buurtbevraging omtrent het voorstel tot het invoeren van een zone 30 in de Stadenstraat is afgelopen. Alle inzendingen worden momenteel verwerkt door onze mobiliteitsdeskundigen.

Zone 30 in Stadenstraat

Tijdslijn van het traject Zone 30 voor de Stadenstraat

Meldingen met vraag naar zone 30

2023

Petitiefase: draagvlak in de straat

najaar 2023

Bevraging wijk

16 november - 11 december 2023

Uitwerking maatregelen

februari 2024

Caravansessie: toelichting besliste maatregelen

5 maart 2023

Uitvoering maatregelen

maart 2024