Deel op facebook
Deel op twitter

Een stem voor kinderen en jongeren

Via de burgerbegroting luistert de Stad ook naar de wensen van de kinderen en jongeren. Krottegem moet een wijk zijn waar ook zij graag wonen en zichzelf kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk dat kinderen en jongeren hun stem laten horen.

In deze burgerbegroting gaan we nog een stapje verder dan alleen inspraak van de kinderen en jongeren. We willen niet enkel hun mening horen, maar hen ook actief betrekken bij de ontwikkeling van hun ideeën en projecten. Voor kinderen en jongeren wordt een aangepast aanbod voorzien.

TRAJECT KINDEREN

Samen met de drie basisscholen uit de wijk (de Plataan, de Mozaïek en de Spanjeschool) gaan we aan de slag met de leerlingen uit het basisonderwijs. 20.000 euro van het totaalbudget wordt gereserveerd voor de kinderen, zodat hun stem in dit traject niet verloren gaat. De kinderen gaan van januari t.e.m. maart 2023 in de klas aan de slag om tot concrete projecten te komen:

 • Fase 1: noden en behoeften in kaart brengen 
 • Fase 2: Brainstorm en realiteitszin 
 • Fase 3: keuzes maken 

TRAJECT JONGEREN

Ook voor jongeren voorzien we een aangepast traject. Zo kunnen zij ook projecten, voor een totaalbudget van 20.0000 euro, bedenken en hun stem uitbrengen. 

Meer info over traject kan je hier terugvinden. 

Deze spelregels zijn van toepassingen op het traject van kinderen en jongeren:

 • In principe voer je als indiener het project zelf uit met ondersteuning van de Stad. Indien nodig kan de stad ook een rol opnemen in de uitvoering, bijvoorbeeld bij ingrepen in de openbare ruimte.
 • Je idee moet uitvoerbaar zijn met het beschikbare budget.
 • Je idee moet binnen de stedelijke bevoegdheden vallen.
 • Je idee moet opgestart kunnen worden binnen 1 jaar na goedkeuring.
 • De Stad voert zelf ook heel wat acties uit. Om te voorkomen dat jouw idee een actie omvat die de Stad sowieso zal realiseren of die indruist tegen de beleidsplannen, bekijkt de Stad dat graag samen met jou.
 • Je idee moet plaatsvinden op het grondgebied van Roeselare.
 • Je idee komt de inwoners van Krachtgebied Krottegem ten goede en is toegankelijk voor de buurtbewoners.
 • Je idee mag geen levensbeschouwelijk evenement, partijpolitieke activiteit of commercieel initiatief omvatten.

 

Deel op facebook
Deel op twitter