Deel op facebook
Deel op twitter

Traject en planning

Tijdens het traject van de burgerbegroting kunnen de inwoners van Krotegem beslissen over de besteding van € 200.000 in 6 stappen. Van de eerste tot de laatste stap zal het project 2 jaar duren: van september 2022 tot september 2024.

Stap 1: brainstorm in de caravan

September - oktober 2022

In de eerste fase kan je kennismaken met het project. Dit is ook de ideale gelegenheid om anders naar je wijk te kijken:

  • Zijn er verbeteringen mogelijk?
  • Wat zou het leven in de wijk nog aangenamer maken?
  • Kunnen we bepaalde hoekjes verfraaien of anders invullen?

Tijdens verschillende caravansessies trekt de Stad met een caravan door de wijk om je te inspireren. Je kan dan meteen ook jouw ideeën delen. Op deze site kan je inspiratie opdoen en elkaars inzendingen bekijken en liken. Je idee hoeft nog niet concreet te zijn en je hoeft ook geen Krottegemnaar te zijn om iets in te dienen. Alle ideeën zijn welkom!

Stap 2: van een idee naar een project

November - december 2022

Nu iedereen de kans kreeg om ideeën uit te wisselen, maken we de projecten concreet. 

  • Gelijkaardige ideeën voegen we samen, ze versterken elkaar.
  • Tijdens enkele sessies bekijken we welk draagvlak er is, hoe het project vorm kan krijgen en waar het zich zal afspelen.
  • Experten van de Stad helpen je met de technische kant: wat is haalbaar, welk budget is ervoor nodig?

Vanaf nu kan je een projectvoorstel indienen via deze site of tijdens de sessies. Voor je voorstel zal je al enkele vragen moeten beantwoorden. Op die manier is elk project helder geformuleerd en heeft het een duidelijke doelstelling en timing.

Als je project in aanmerking komt, verschijnt het online en kan iedereen het zien, het liken of erop reageren.

Stap 3: controle van de projecten

Januari - maart 2023

Een jury van deskundigen zal nu alle ingediende projectvoorstellen nakijken en aftoetsen aan de spelregels. Zij controleren ook of je voorstel financieel en praktisch haalbaar is. Je krijgt dan feedback over je voorstel: het voldoet, het voldoet nog niet of het is geweigerd. Als je project nog niet voldoet, dan krijg je nog voldoende tijd om, met ondersteuning van de Stad, wat bij te schaven. Uiteindelijk beslist het College van Burgemeester en Schepenen of jouw project binnen de burgerbegroting past.

Goedgekeurde projectvoorstellen worden meteen ook gebudgetteerd door de Stad, zodat je in de volgende fase op basis van de kostprijs kan stemmen.

Stap 4: stemmen maar!

11 april 2023

Vanaf nu kan je stemmen op je favoriete projecten. De projecten met de meeste stemmen worden geselecteerd, tot het totaalbudget op is. Terwijl in de vorige fases iedereen kon deelnemen, hebben nu enkel inwoners van Krottegem stemrecht. Je kan stemmen via de website of via een fysiek formulier. Voor de kinderen en jongeren uit de wijk worden aparte trajecten voorzien. 

Stap 5: tijd voor actie

Mei- juni 2023

De winnende projecten zijn gekend. Elk project zal nu worden opgevolgd door een deskundige van de Stad. Je kan je voorstel nu samen met hen uitwerken: 

  • Een samenwerkingovereenkomst afsluiten met de personen/verenigingen die het project zullen uitvoeren
  • Afspraken maken over het vooropgestelde resultaat
  • De taakverdeling tussen de indiener van het project en de Stad
  • Afspraken rond timing, betaling, rapportering en communicatie

Stap 6: projecten uitvoeren

Zomer 2023 - zomer 2024

Je mooie idee is door de wijkbewoners omarmd. Alle projecten worden in 2023 - 2024 opgestart en indien mogelijk al afgewerkt. Op deze site zal je regelmatig updates terugvinden. Nadat alle projecten zijn gerealiseerd, sluiten we het traject af met een slotfeest!

Deel op facebook
Deel op twitter